Donateursactie

Jaarlijks gaat de vereniging langs de deuren om geld op te halen om de vele uitgaven te kunnen dekken. Wij zijn hiervoor afhankelijk van uw gulle gift!

Donateursactie

Jaarlijks houdt de vereniging een donateursactie in de wijken Oud-Geleen (mei/juni) en Kluis (sep). Sinds enkele jaren doen we dit door spelend door de straten te trekken. Zo fleuren we uw buurt op tijdens deze zomeravonden. Dit blijkt een groot succes.

Het succes van vorige jaren willen we graag herhalen. We hebben in 2011 voor het eerst spelend door de straten gemarcheerd, terwijl collectanten bij u aanbelden. Dit is zeer positief ontvangen door de bewoners van de wijken, waardoor de leden hebben besloten dit ook dit jaar op dezelfde manier te willen uitvoeren.

Enkele dagen voordat de harmonie bij u langskomt ontvangt u een aankondiging in uw brievenbus. De harmonie start om 18.30 uur te lopen en verdeeld de wijk in drie delen. Indien het regent zal er wel worden gecollecteerd, maar is het helaas niet mogelijk om spelend door de straten te marcheren.

Digitaal doneren

Mocht u de harmonie gemist hebben? U kunt ook geld overmaken op onze bankrekening (zie contact) of contact opnemen met een bestuurslid als u alsnog wilt doneren.

Direct digitaal doneren?

KLIK HIER OM € 2,50 TE DONEREN
KLIK HIER OM € 10 TE DONEREN

Voor andere bedragen klik hier

Hartelijk dank voor uw steun. Dankzij u kunnen we de blaasmuziekcultuur in Awt-Gelaen en de Kloes hoog houden!

Alles voor de jeugdopleiding

Vorig jaar hebben we uw bijdrage gevraagd voor nieuwe instrumenten, zodat we nieuwe leden van een goed instrument kunnen voorzien.

Dit jaar willen we graag uw bijdrage vragen voor de opleiding van de nieuwe leden en jeugdleden. Een muziekopleiding kost veel geld, waardoor het lastig is om dit kostendekkend te krijgen door middel van contributie en subsidie. Toch willen we kwalitatief goede opleidingen aanbieden. Met uw steun is dit mogelijk en kunnen we onze kwaliteit verhogen en muziekonderwijs in uw wijk betaalbaar houden! Tevens organiseren we ook dit jaar weer muziekprojecten op de basisscholen!

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!

Structureel sponsoren

Wilt u structureel sponsoren of doneert u een bedrag van minimaal 50 euro? Dan kunt u als lid van de steunpupiters voordelen behalen. Bekijk de pagina van de steunpupiters voor meer informatie.

Op de hoogte blijven?

Op de hoogte blijven van onze bezigheden? Vrijblijvend informatie ontvangen over acties, concerten en behaalde resultaten? Meld u aan voor onze e-mail nieuwsbrief!

© 2001-2018 Deviation Media Solutions  | Privacy Policy