Stichting Samenwerkende Geleense Harmonieën

De Stichting Samenwerkende Geleense Harmonieën is een samenwerkingsverband tussen de drie Geleense harmonieën met het doel om gezamenlijke activiteiten te coördineren.

SSGH

In deze stichting zijn alle drie de harmonieën van Geleen vertegenwoordigd, te weten Harmonie St. Cecilia 1866, Harmonie Sint Augustinus en Harmonie Lindenheuvel. De stichting heeft een eigen rechtsvorm en een eigen bestuur, bestaande uit:

Henri van Vugt, Lindenheuvel
Raimond Verhoef, St. Cecilia 1866
Math Nijsten, Sint Augustinus

Het doel van de stichting is samenwerking van de drie harmonieën en hierin is benadrukt dat de stichting niet het doel heeft om de verenigingen te laten fuseren. De stichting heeft geen bevoegdheden die raken aan de afzonderlijke verenigingen maar is slechts een raamwerk waarbinnen activiteiten kunnen worden opgepakt. De bedoeling is dat onderwerpen waarop de verenigingen willen samenwerken binnen deze stichting kunnen worden georganiseerd en uitgevoerd. Voorbeelden hiervan zijn het gezamenlijk opzetten van ledenwerving, het gezamenlijk overleggen met de gemeente betreffende subsidie of het gezamenlijk opluisteren van een activiteit in de gemeente, zoals de MP Feesten. Daarnaast is het mogelijk om in de stichting ervaringen uit te wisselen tussen de drie verenigingen.

De stichting heeft met succes al enkele evenementen georganiseerd, zoals het opluisteren van de mis ten ere van het 450-jarig bisdom en enkele gezamenlijke concerten op de MP Feesten.

Vertegenwoordiging

In het bestuur van de SSGH is het bestuur van onze harmonie ook vertegenwoordigd.

© 2001-2018 Deviation Media Solutions  | Privacy Policy