Ere leden

De ere eden van de harmonie zijn leden die in het verleden of nog steeds veel energie in de vereniging hebben gestoken en een grote bijdrage hebben geleverd aan het in stand houden van de vereniging.

Ere-leden

Beschermheer

Een beschermheer of beschermvrouwe heeft een representatieve functie en kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de vereniging. Hij of zij is betrokken bij het wel een wee van de (leden van de) vereniging, kan adviseur zijn van het bestuur, maar gaat niet op de stoel van het bestuur zitten. Hij of zij wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waar aan hem ook het woord kan worden gegeven, maar hij/zij heeft geen stemrecht. 

Vanaf 1995 tot 2010 is dhr. J.M. Smeets beschermheer van de vereniging geweest. Vanaf 15 oktober 2011 tot eind 2016 is mevr. Fernande König-Coppes de beschermvrouwe van onze vereniging geweest. Van 29 maart 2013 tot eind 2018 is dhr. René Joosten beschermheer van onze vereniging geweest.

Op dit moment zoeken we nog een beschermheer/vrouwe.

Ere leden

De harmonie heeft momenteel de volgende ere leden. Ere leden worden benoemd via de algemene ledenvergadering en zijn in het algemeen (bestuurs-)leden die veel voor de vereniging hebben betekend en zich vaak nog inzetten als ambassadeur van de vereniging.

Mevr. A. Siebert-VroemenErelid
Mevr. A. Petitjean-BoestenErelid

Dhr. J. Ramakers

Erelid

Dhr. H. Wolters

Erelid

 

 

Overleden ere-leden

De volgende ere-leden van de vereniging zullen worden blijven herinnerd:

 • Dhr. W. van de Burg †
 • Dhr. J. Dohmen †
 • Dhr. N. Dohmen †
 • Dhr. J. Leenen †
 • Dhr. J. van Meijel †
 • Dhr. H. Pinxt †
 • Dhr. H. Poeth †
 • Dhr. L. Rademakers †
 • Dhr. P. Vroemen †
 • Dhr. J. Willems †
 • Dhr. P. Willems † 

Benoeming

Benoeming van een ere lid kan volgens de statuten alleen gebeuren via de algemene ledenvergadering. Het bestuur kan een ere lid voordragen waarna de leden moeten stemmen en een meerderheid van stemmen moet worden behaald voordat een lid tot ere lid benoemd kan worden.

© 2001-2018 Deviation Media Solutions  | Privacy Policy