Afmelden

Afgelopen week heeft Jan Köhlen al aangegeven dat er “nieuwe regels” zijn betreffende het afmelden voor repetities. Afmeldingen dienen vanaf nu per email te gebeuren, en wel naar het adres: afmeldingen@harmoniegeleen.nl. Het invoeren van deze regel heeft enkele oorzaken.

Beste muzikanten,

Afgelopen week heeft Jan Köhlen al aangegeven dat er “nieuwe regels” zijn betreffende het afmelden voor repetities. Afmeldingen dienen vanaf nu per email te gebeuren, en wel naar het adres: afmeldingen@harmoniegeleen.nl. Het invoeren van deze regel heeft enkele oorzaken. Eén van de oorzaken is dat we de afmeldingen beter willen gaan registreren. Het beter registreren heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de aanwezigheid per persoon en in het algemeen, waardoor er actie ondernomen kan worden als er wordt geconstateerd dat iemand vaak afwezig is. De volgende richtlijnen zijn door de muziekcommissie opgesteld, en door het bestuur goedgekeurd:

  • Afmelden kan alleen per email;
  • Als iemand 3x onafgemeld afwezig is zal hij/zij een gesprek krijgen met iemand van de MC en een bestuurslid;
  • Als iemand vaak afwezig is, zal hij/zij een gesprek krijgen met iemand van de MC en een bestuurslid;
  • Iemand die onafgemeld afwezig is zal direct op vrijdagavond worden gebeld;
  • Als iemand in de aanloop naar een concert vaak afwezig is, wordt met Antoine overlegd of hij/zij wel of niet mag meespelen tijdens het concert.

De gesprekken hebben als doel duidelijkheid te krijgen over de reden van afmelding en het maken van afspraken over de toekomst. Zo willen we als muziekcommissie en bestuur proberen om samen te werken aan een betere opkomst tijdens de repetities en daardoor ook efficiëntere en leukere repetities te realiseren.

 
Ter informatie even de volgende getallen:

 
Vorig jaar was het aanwezigheidspercentage over het hele jaar: 73,3 %

Dit jaar is het aanwezigheidspercentage over het hele jaar tot nu toe: 68,6 %

De huidige (en altijd actuele) stand van zaken betreffende de afmeldingen is te vinden op de website:

http://www.harmoniegeleen.nl/leden-login/onderdelen/harmonie-orkest/afmeldingen/

Kijk hier dus ook eens naar je eigen percentage! Ook het overzicht van 2007 is hier te vinden.

Samen hopen we dat we de opkomst weer terug kunnen krijgen boven de 80%! We hebben daarbij natuurlijk wel jullie hulp nodig. Als muziekcommissie proberen we om uitdagende muziek te spelen en leuke concerten te organiseren, de rest zal vanuit de leden zelf moeten komen. Mocht je verder suggesties hebben, dan kun je altijd mailen naar lijst-mc@harmoniegeleen.nl!

Gerelateerd nieuws