Bestuur

Cor Willems

Penningmeester

Annemiek Hoogervorst

Bestuurslid

Ereleden

De harmonie heeft momenteel de volgende ereleden. Ereleden worden benoemd via de algemene ledenvergadering en zijn in het algemeen (bestuurs-)leden die veel voor de vereniging hebben betekend en zich vaak nog inzetten als ambassadeur van de vereniging.

 • Mevr. A. Siebert-Vroemen
 • Mevr. A. Petitjean-Boesten
 • Dhr. J. Ramakers
 • Dhr. H. Wolters

 

Overleden ereleden

De volgende ereleden van de vereniging zullen blijvend worden herinnerd:

 • Dhr. W. van de Burg †
 • Dhr. J. Dohmen †
 • Dhr. N. Dohmen †
 • Dhr. J. Leenen †
 • Dhr. J. van Meijel †
 • Dhr. H. Pinxt †
 • Dhr. H. Poeth †
 • Dhr. L. Rademakers †
 • Dhr. P. Vroemen †
 • Dhr. J. Willems †
 • Dhr. P. Willems † 
beschermheer

Een beschermheer of beschermvrouwe heeft een representatieve functie en kan zijn netwerk gebruiken ten gunste van de vereniging. Hij of zij is betrokken bij het wel een wee van de (leden van de) vereniging, kan adviseur zijn van het bestuur, maar gaat niet op de stoel van het bestuur zitten. Hij of zij wordt uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering, waar aan hem ook het woord kan worden gegeven, maar hij/zij heeft geen stemrecht.

Vanaf 1995 tot 2010 is dhr. J.M. Smeets beschermheer van de vereniging geweest. Vanaf 15 oktober 2011 tot eind 2016 is mevr. Fernande König-Coppes de beschermvrouwe van onze vereniging geweest. Van 29 maart 2013 tot eind 2018 is dhr. René Joosten beschermheer van onze vereniging geweest.

Op dit moment zoeken we nog een beschermheer/vrouwe.