Historie

1862
Oprichting
Pierre Baggen - Oprichter en president 1866 - 1890

Het is 24 april 1862. De eerste steen van de kerk van Oud-Geleen wordt gelegd. Dit feestelijke evenement wordt opgeluisterd door de fanfare van BeekPieter Matthijs (Pierre) Baggen vindt dat ook Oud-Geleen een eigen fanfare moet hebben en start met een gezelschap van 17 leden, inclusief vaandrig en tromdrager in het jaar 1865 een fanfare in Oud-Geleen.

Het eerste officiële optreden vond plaats in Amstenrade in 1866. Dit jaar is daarom als oprichtingsjaar aangehouden.

Pierre Baggen is oprichter, voorzitter (president), secretaris, penningmeester, dirigent, bombardonspeler en “sponsor”.

1866
Activiteiten in de beginjaren
Poster concert in 1867 bij Mathis Haelden

1866: 1e openbare optreden in Amstenrade

1867, 17 juli: Concert samen met Zanggezelschap Lutterade-Krawinkel bij Mathis Haerden (zie poster)

1867, augustus: Deelname aan de St. Rosa processie samen met het Zanggezelschap Lutterade-Krawinkel

1868, vanaf 1868 vond er ieder jaar een concert plaats tijdens de kermis in September in het schoolgebouw op de hoek van de Eindstraat-Jodenstraat

Poster concert tijdens Kermis

1870
Toneelvereniging
Toneelvereniging

In 1870 werd er een toneelvereniging opgericht. De oorspronkelijke oprichting was onder de naam Plaisanterie, maar dit werd later een onderdeel van de fanfare. De oorsprong van de toneeloptredens ligt in de optredens tijdens de kermis. Deze optredens waren in de school en vanaf 1892 in het atelier van Ramakers in de Leurstraat.

Vanaf 1901 vonden de optredens plaats in het, speciaal daarvoor gebouwde, Hubertushuis. De toneeluitvoeringen werden veelal rond 1 december gehouden (feest van St. Eligius) en trokken vaak wel 800 tot 1000 toeschouwers!

De toneelafdeling stond in deze tijd onder de bezielende leiding van Alphons Meijs. Een bekende toneelspeler was Harie Dewaide (tevens dikke trom speler).

1891
Van fanfare naar harmonie
Van fanfare naar harmonie

In 1891, bij gelegenheid van het 25 jarig jubileum, werd het fanfarecorps gereorganiseerd tot een harmonie. Een fanfare heeft alleen koperinstrumenten (trompet, bugel, hoorn, trombone, tuba, bas etc), terwijl een harmonie ook houtinstrumenten heeft (klarinet, saxofoon, fagot, hobo, dwarsfluit etc). Door de toevoeging van houtinstrumenten krijgt een harmonieorkest een volledig andere klankkleur.

De statuten werden bij deze reorganisatie ook gewijzigd en bij Koninklijk Besluit op 23 april 1895 goedgekeurd.

Het 25 jarig bestaan werd groots gevierd op een feestweide. Het programma omvatte o.a. een evenement met niet minder dan 21 harmonieën, fanfares en zanggezelschappen!

1901
Op weg naar het 50-jarig bestaan
Op weg naar het 50-jarig bestaan

In 1901 werd het 35-jarig bestaan gevierd met een groot internationaal muziekfeest. Vanaf 1899 wordt ook het predicaat Koninklijk gevoerd, echter alleen de statuten zijn in 1895 Koninklijk Goedgekeurd, hetgeen onvoldoende is om daadwerkelijk de titel Koninklijk te mogen voeren. In latere correspondentie wordt steevast vermeld dat de harmonie op 15 maart 1922 Koninklijke Goedkeuring kreeg.

De naam van de vereniging is volgens de statuten:

“Harmoniegezelschap van Geleen”

Vanaf 1899 komt voor het eerst de naam St. Cecilia voor.

Felix Smeets (Oud burgemeester, President van 1907 - 1920)
Felix Smeets (Oud burgemeester, President van 1907 – 1920)
 Jean (Sjang) Baggen (Erevoorzitter, uiteindelijk 85 jaar lid geweest, waarvan 30 jaar directeur)
Jean (Sjang) Baggen (Erevoorzitter, uiteindelijk 85 jaar lid geweest, waarvan 30 jaar directeur)
1916
Het 50-jarig bestaansfeest
Regelingscommissie van het 50-jarig bestaansfeest

Vanwege de 1e Wereldoorlog ging het 50-jarig bestaan in 1916 niet door (mobilisatie van veel muzikanten). Pas op 18 juli 1920 kon men het 50-jarig bestaan echt vieren. Er werd een groots feest opgezet met maar liefst 26 muziekverenigingen

  • Er was een feestweide aan de Eindstraat;
  • De banken waren kisten met planken erop;
  • Een primitieve kiosk op tonnen met planken en zeildoek deed dienst als podium;
  • De drank werd met natte doeken koel gehouden
1926
Het 60-jarig bestaansfeest
Het 60-jarig bestaansfeest

Het 60-jarig bestaan werd gevierd op 30 mei 1926. Een prachtige feestgids werd uitgegeven met veel historische informatie en foto’s van de vereniging. Het 2e vaandel van de vereniging werd gewijd.

Er was een avondconcert op het Wilhelminaplein met muzikale rondgang en een fakkeloptocht. Tevens was er medewerking van maar liefst 25 muziekverenigingen waaronder Mignon, Zanglust, Euterpe en het Theresiakoor van de Paters Carmelieten.

 

Hub Cloots (President tijdens het 60-jarig jubileum)
Hub Cloots (President tijdens het 60-jarig jubileum)
1941
De oorlogsjaren
De harmonie bij haar 75-jarig bestaan

Al op kermiszondag 1939 kreeg de vereniging met de gevolgen van de oorlog te maken: het concert werd afgelast vanwege de oorlogstoestand. Het Hubertushuis werd ingericht als kazerne waardoor de harmonie in de gymnastiekzaal van de jongensschool moest repeteren. Het jaarlijkse Ceciliafeest kwam zelfs te vervallen.

Het 75-jarig bestaan werd op 23 november 1941 bescheiden herdacht. Men weigerde toe te treden tot de Cultuurkamer, waardoor alle activiteiten moesten worden stilgelegd tot aan de bevrijding in september 1944.

Ook de overleden leden konden niet met muzikale begeleiding worden begraven.

1945
De bevrijding
Bevrijding september 1944, Marcellienstraat

Vanaf september 1944 kon men weer musiceren, alhoewel men nog niet direct de straat op mocht. Op 8 april 1945 werd een mis opgedragen voor de levende en overleden leden en werd een bezoek aan het kerkhof gebracht.

Het eerste openbare optreden na de oorlog was op 1e Kerstdag 1944 op verzoek van de Engelse militairen in het Hubertushuis

1946
De naoorlogse jaren
De harmonie tijdens de processie met de uniformpetten

Op 30 juni 1946 werd het 80-jarig bestaan weer groots gevierd op een weiland van H. Eussen aan de Steegstraat. Een 17-tal muziekverenigingen nam deel aan dit feest. De harmonie kreeg nieuwe uniformpetten van de leden van de buurten in Oud-Geleen. De jaren werden gekenmerkt door ambitieuze plannen, veel feesten en optredens (vrijwel ieder weekend moest men aantreden) en veel aandacht aan opleiding van leerlingen.

1953: Het 80-jarig lidmaatschap van Sjang Baggen
1955: Overlijden van Math Mulleners (58 jaar lid geweest, waarvan een groot aantal jaren als dirigent).

1955
Een drumband
Drumband in de oude uniformen

In 1955 trekken voor het eerst 5 tamboers mee met het korps. De officiële oprichtingsdatum van de drumband is 8 augustus 1955. De eerste instructeur was Piet Heijnen, de tweede Hans Croes.

De tambourmaitres van de drumband (in volgorde):
Thei Salden – Henk Wolters – Sjoert Mulder – Jean Keulers – Jo Steskens – Walter van de Wall.

In 1984 werd deelgenomen aan een concours, waarbij de 1e prijs met promotie naar de Ere-afdeling werd behaald. In 1985 werd het 30-jarig bestaan gevierd met een eigen drumbandfestival. In 1989 werd tijdens een concours de 1e prijs in de Ere-divisie behaald en werd de drumband tevens Limburgs Kampioen in Maasbracht.

In 1990 nam de drumband deel aan het Nederlands Kampioenschap in Breda, wat werd gewonnen! In 1995 bestond de drumband 40 jaar. De laatste concoursen waren in 1997 (1e prijs in Buchten) en 2010 (1e prijs in Maasbracht).

Drumband onder leiding van Jean Keulers Drumband onder leiding van Sjoerd Mulder

(Gedeelte van de) drumband onder leiding van Jo Steskens

1956
Een boerenkapel
Een boerenkapel

In 1955 werd zoals bij veel harmonieën een boerenkapel opgericht. het publieksdebuut was tijdens de kermisfeesten. Op 15 januari 1956 werd er een eerste boerenkapellenfestival georganiseerd in het Hubertushuis en op 4 februari 1956 werd de kapel uitgenodigd door de Carnavalsvereniging “Leut om de leut” om in Utrecht op een grootse zitting te spelen in de stadsschouwburg.

Na een aantal zeer actieve jaren gaat de kapel weer in ruste om in 1974 heropgericht te worden met de naam: “Kapel van de harmonie”. In 1977 werd er een naamsverkiezing georganiseerd in het ledenblad “Het Partituurke”. De nieuwe naam van de kapel wordt “De Hazenthalers” en Beiers-Oostenrijkse lederhosen worden aangeschaft voor de kapelleden. In juli 1984 wordt er een zeer succesvol kapellentreffen georganiseerd in de schuur van de familie Vroemen aan de Leursstraat. In de tweede helft van de jaren 80 loopt het animo terug en gaat de kapel weer in ruste.

In 1991 wordt de kapel weer nieuw leven ingeblazen tijdens het Ceciliafeest. Dit maal onder leiding van Jeu Meex en met de naam “De Hasenthaler Muzikanten”. In 1994 is er een optreden in Böblingen waarna nog enkele reizen naar deze zusterstad van Geleen volgen. Op 1 juli 1995 is er weer een succesvol kapellentreffen in de boerderij van Vroemen. De kapel treedt tevens op tijdens diverse zitting van zowel de Uule als de Flaarisse.

In 2009 gaat de kapel weer in ruste. De optredens bij de Flaarisse en de Mansluujzitting worden echter tot op de dag van vandaag gecontinueerd onder de naam “Oud-Gelaender Muzikanten”.

1964
100 jarig bestaan
100 jarig bestaan

Het 100 jarig bestaan werd gevierd van 19 tot 22 mei 1964. Het feest kreeg de welluidende naam CEnto-CILIAde en door de kinderen van J. Vroemen werd een nieuw vaandel aangeboden aan de harmonie. Het feest werd afgesloten met een groot drumbandconcours, een officieel concours van de Bond van Limburgse Tambourkorpsen (LBT).

1970
Concertreizen
Concert in Bad Berleburg

Vanaf de 70-er jaren zijn vele concertreizen georganiseerd. Genoemd kunnen o.a. worden: Concertreizen naar Böblingen Concertreizen naar Bad Berleburg. De jaarlijkse carnavalsopochten in Eschweiler en diverse optochten in Aken en omgeving.

Concert in Bad Berleburg
Concert in Bad Berleburg
1972
De Majoretten
De Majoretten

Op initiatief van voorzitter L. Scheepens werd in 1972 een afdeling majoretten opgericht. Als eerste repetitielokaal: waserette Tip-Top in Oud-Geleen. Een jaar later werd de grote zaal van het Hubertushuis de repetitieruimte. Eerste optreden was in 1974 in de carnavalsoptocht. In 1974 werden de majoretten ook direct Limburgs kampioen in Venray en in 1986 Limburgs kampioen in Heel.

In 1980 werd een korps miniretten opgericht, bedoeld als opleiding en doorstroming. In 1980 moesten de miniretten 10 jaar zijn voordat ze lid mochten worden. Door de jaren heen is de leeftijd verlaagd naar 8 en later 6 jaar. Vanaf 2003 heeft het bestuur besloten dat kinderen vanaf 4 jaar lid mogen worden van de miniretten.

Een zwarte bladzijde was het plotselinge overlijden van Miss Majorette Bianca Meiers in 1994.

Het zilveren bestaansfeest werd in 1997 gehouden. In 1999 werden de majoretten wederom Limburgs kampioen.

Miss Majoretten in volgorde (tot 2021): Marlie Bruls – Marjo Ariaans – Patricia Harris – Bianca Meiers – Cindy Cremers – Claudia Vranken – Patricia Meijer – Bente Smits/Iris Dieteren

Majoretten samen met de rest van het korps omstreeks 1996

1976
Het 110 en 125-jarig bestaan
De vereniging in gloriejaren in de rode uniformen tussen het 110 en 125 jarig bestaan. Let op het grote aantal leden!

Het 110-jarig bestaan in 1976 is het grootste feest dat de harmonie ooit heeft gehouden. Liefst 10 dagen stond een feesttent opgesteld op het Schuttersplein. Het feestcomite stond onder leiding van Jan Willems, Jo Timmers en Piet Gardeniers. Er was een zeer uitgebreid programma waaronder: Receptie – frühschoppen – concerten – hometrainerwedstrijden – kaartconcours – kienen – kinderfestival – Beierse avond en een reünie. Van het 110-jarig bestaan zijn nog authentieke video-opnamen gemaakt.

Het 125-jarig bestaan in 1991 werd ook groot georganiseerd met een tent in Daniken. De tent stond ook 10 dagen op, maar het feest werd alleen in de beide weekenden gehouden. Een domper op de feestvreugde was het overlijden van het lid Huub Smeets tijdens de laatste dag van de feesten.

1995
Een jeugdorkest
Jeugdorkest onder leiding van Rosalie Thissen

In de 90-er jaren werd het jeugdorkest opgericht. Het doel is om de jeugd in opleiding eerder in een orkest te kunnen laten spelen (leren samenspelen). Tevens wordt voorkomen dat ze direct voor de leeuwen gegooid worden in het grote orkest. Het jeugdorkest stond onder leiding van Rosalie Pluymen-Thissen. Omdat Rosalie nog twee orkesten had, in Ransdaal en Riethoven is er in 1998 een gezamenlijke dag georganiseerd waar deze orkesten werden samengevoegd tot één orkest voor één dag. Dit is zo goed bevallen dat er gedurende meer dan 10 jaar, jaarlijks de RieGelRans-dag werd georganiseerd, afwisselend in Riethoven, Geleen en Ransdaal.

Na Rosalie heeft Lars Lebens kort de repetities overgenomen waarna Inge Alberti nog enkele jaren als dirigent voor het jeugdorkest heeft gestaan. Inmiddels staat het jeugdorkest al jaren onder leiding van Julia de Leuw.

1998
Het harmonieorkest door de jaren heen
Concours met Jan Hermans in Puth, 1981

Het harmonie-orkest is altijd de rode draad geweest in het bestaan van de vereniging. Om zichzelf te bekwamen is het harmonie-orkest regelmatig op concours geweest. De topjaren zijn geweest onder leiding van de dirigenten Jan Hermans, Ad Lamerigts en Guus Dohmen, dus in de jaren 1979 – 2001. Dit waren tevens de grote bloei-jaren van de vereniging. In die jaren werden de volgende resultaten behaald:

1981: promotie naar de Uitmuntend-afdeling in Puth
1992: promotie naar de Ere-afdeling in Kerkrade
1998: promotie naar de Superieur-afdeling in Venlo

Concours met Ad Lamerigts in Kerkrade, 1992
Concours met Ad Lamerigts in Kerkrade, 1992
Concours met Guus Dohmen in Venlo, 1998
Concours met Guus Dohmen in Venlo, 1998
1999
Financiën
Financiën

Om de financiën op orde te houden is de harmonie altijd creatief moeten zijn. Er zijn immers jaarlijks zeer grote bedragen nodig om de uniformen te bekostigen, instrumenten te vervangen en alle lessen en repetities te betalen.

In de vooroorlogse jaren werden de inkomsten vooral gegenereerd door de toneelvereniging.

Om in 1971 nieuwe uniformen te kunnen bekostigen heeft men in augustus een feesttent opgezet. Dit bleek zo’n geweldig succes te zijn, dat men het daarna jaarlijks is gaan herhalen: de Augustusfeesten werden geboren. Rond 1980 vond de Gemeente dat dit soort tentfeesten niet meer mocht omdat het een concurrentie werd voor de horeca en omdat ze teveel geluidhinder gaven voor de omwonenden. Verplaatsen naar Glanerbrook was geen succes. Uiteindelijk bleek dit het einde voor de Augustusfeesten.

Een nieuwe bron van inkomsten moest worden gezocht. Men was reeds bezig met inzameling van oud papier. Na de teloorgang van de Augustusfeesten is het oud papier ophalen verder geintensiveerd en werd het de grote bron van inkomsten voor de vereniging. Doordat het ledental daalde werd het oud papier ophalen op de zaterdagen geen haalbare kaart meer. Verschillende jaren heeft de “Vrijwilligersgroep van de harmonie” deze taak overgenomen van de leden, waardoor de inkomsten via oud papier toch vastgehouden zijn kunnen worden. Tegenwoordig wordt het oud-papier ingezameld op het Schuttersplein op de eerste zaterdag van de maand.

2011
Het vaandel
Vaandel vanaf 2011

Het vaandel is altijd de trots geweest van de vereniging. In de loop van de tijd zijn 4 vaandels van de vereniging gedragen plus een vaandel van de drumband.

1e vaandel: 1866 – 1926
2e vaandel: 1926 – 1966
3e vaandel: 1966 – 2011
4e vaandel: 2011 – heden

2016
Groepsfoto
Harmonie voorafgaand aan het Meziek Moste Preuve festival in 2016
Harmonie voorafgaand aan het Promsconcert in 2011
Harmonie voorafgaand aan het Promsconcert in 2011