De harmonie bij haar 75-jarig bestaan

De oorlogsjaren

Al op kermiszondag 1939 kreeg de vereniging met de gevolgen van de oorlog te maken: het concert werd afgelast vanwege de oorlogstoestand. Het Hubertushuis werd ingericht als kazerne waardoor de harmonie in de gymnastiekzaal van de jongensschool moest repeteren. Het jaarlijkse Ceciliafeest kwam zelfs te vervallen.

Het 75-jarig bestaan werd op 23 november 1941 bescheiden herdacht. Men weigerde toe te treden tot de Cultuurkamer, waardoor alle activiteiten moesten worden stilgelegd tot aan de bevrijding in september 1944.

Ook de overleden leden konden niet met muzikale begeleiding worden begraven.

Gerelateerd nieuws