Majoretten

Geleid worden door de muziek

Naast de musicerende leden, beschikt de harmonie ook over een groep meisjes die de twirling-sport beoefenen. Regelmatig nemen de groepen deel aan bondsconcoursen, aan festivals in de omgeving en aan solistenconcoursen; zij staan daarbij onder leiding van Shirley Verhagen.  De shows die zij bij een dergelijk concours opvoeren, zijn twirlend en dansend van karakter, op eigentijdse muziek. 

Picture of Shirley Verhagen

Shirley Verhagen

Instructrice majoretten

Repetitie
Dinsdagavond 18.00 – 20.30 uur
in gymzaal van BSO de Blinker

18:00: miniretten (4 – ca. 10 jr)
19:00: middengroep (10 – ca. 15 jr)
20:00: majoretten (vanaf 15 jr)

Tijdens een voorbereiding van een concours, worden er extra repetities ingepland, meestal vinden deze op de zaterdagochtend plaats, tenzij er op een andere dag in een grote sporthal getraind kan worden.

Naast het uitvoeren van de shows, zijn de majoretten ook op straat voor de drumband en de harmonie te zien, wanneer de vereniging moet uittrekken. Leidinggevenden zijn in dat geval de miss-majorette Bente Smits en Iris Dieteren. 

Facebook

Onze majoretten hebben een eigen facebook pagina, waarop allerhande leuke filmpjes te vinden zijn.