Financiën

Om de financiën op orde te houden is de harmonie altijd creatief moeten zijn. Er zijn immers jaarlijks zeer grote bedragen nodig om de uniformen te bekostigen, instrumenten te vervangen en alle lessen en repetities te betalen.

In de vooroorlogse jaren werden de inkomsten vooral gegenereerd door de toneelvereniging.

Om in 1971 nieuwe uniformen te kunnen bekostigen heeft men in augustus een feesttent opgezet. Dit bleek zo’n geweldig succes te zijn, dat men het daarna jaarlijks is gaan herhalen: de Augustusfeesten werden geboren. Rond 1980 vond de Gemeente dat dit soort tentfeesten niet meer mocht omdat het een concurrentie werd voor de horeca en omdat ze teveel geluidhinder gaven voor de omwonenden. Verplaatsen naar Glanerbrook was geen succes. Uiteindelijk bleek dit het einde voor de Augustusfeesten.

Een nieuwe bron van inkomsten moest worden gezocht. Men was reeds bezig met inzameling van oud papier. Na de teloorgang van de Augustusfeesten is het oud papier ophalen verder geintensiveerd en werd het de grote bron van inkomsten voor de vereniging. Doordat het ledental daalde werd het oud papier ophalen op de zaterdagen geen haalbare kaart meer. Verschillende jaren heeft de “Vrijwilligersgroep van de harmonie” deze taak overgenomen van de leden, waardoor de inkomsten via oud papier toch vastgehouden zijn kunnen worden. Tegenwoordig wordt het oud-papier ingezameld op het Schuttersplein op de eerste zaterdag van de maand.

Gerelateerd nieuws