Eloy Nederlands Kampioen

Eloy is Nederlands kampioen geworden bij de solistenconcoursen voor slagwerkers.

Op zaterdag 25 september jl. nam Eloy Salden deel aan het Nederlands Kam-pioenschap voor Solisten in de Dorpsherd te Berlicum. Hij werd daarbij vergezeld door enkele trouwe fans (zijn familie), zijn vaste begeleider Jo Steskens met echt-genote en enkele bestuursleden. Omdat Eloy om 11.19 uur moest spelen, moes-ten we vroeg vertrekken en maar hopen dat we geen files zouden treffen onder-weg. 

Eloy kwam uit in de 5e divisie, sectie 2 multipercussie en speelde het werk African colours van L. Camp. Eloy was betrekkelijk kalm en zijn presentatie klonk als een klok. Dat de jury dit wist te waarderen, blijkt wel uit het feit dat hij maar liefst 88 punten kreeg voor zijn uitvoe-ring. In de beoordeling keek de jury naar muzikale uitvoering, dynamiek en nuancering, rit-miek en samenspel, techniek en klankgehalte c.q. zuiverheid (voor zover van toepassing). De nummers 2 en 3 scoorden res-pectievelijk 85 en 83 1/2 punt. 

Eloy, van harte gefeliciteerd met dit succes, want volgens ons ben jij de eerste Neder-landse Kampioen onder de So-listen bij onze vereniging. 

Op de foto 3 Nederlandse Kampioenen: 

Eloy Salden, St. Cecilia 1866 

Aniek Hornesch, St. Augustinus 

Luuk Wolfs (een klasgenoot van Eloy) 

Bekijk hier het YouTube filmpje van Eloy

Gerelateerd nieuws