Inventarisatie blokfluits BS de Driesprong 2012/2013

Voor het schooljaar 2012/2013 wil de harmonie proberen om de blokfluitlessen op BS de Driesprong continuiteit te bieden. Vorig jaar heeft de harmonie op korte termijn de blokfluitlessen kunnen opvangen, maar nu zal gezocht moeten worden naar een meer structurele oplossing.

Om de organisatie goed aan te laten sluiten aan de behoefte zal de harmonie eerst inventariseren wat de behoefte is bij de leerlingen. Daarvoor zullen de kinderen een brief meekrijgen. De inventarisatie gebeurd digitaal. Het formulier kunt u hier vinden:

http://harmoniegeleen.nl/blokfluitles

De inventarisatie is alleen bedoeld voor leerlingen van BS de Driesprong!

Gerelateerd nieuws