Trane met tuite voor Oud-Geleense verenigingen

Op zaterdag 25 mei aanstaande organiseert Lionsclub Sittard-Geleen samen met ondernemers in Oud Geleen een “Sjmartlappe-sjpektakel” voor het goede doel. De opbrengst van het “sjpektakel” is bestemd voor de culturele verenigingen in Oud-Geleen.

Prettig wonen in een buurt of een dorp wordt in hoge mate bepaald door de samenhang die er in zulke kleine samenleving is. Buren die elkaar kennen, mensen in een vereniging, een wijkplatform… zij vormen het cement van de samenleving. Een belangrijke rol hierbij spelen van oudsher de amateurverenigingen: denk aan de harmonie, de schutterij, de zangvereniging en de Carnavalsvereniging. Met de opbrengst van het Sjmartlappe-sjpektakel wil de Lionsclub Sittard-Geleen deze verenigingen een zetje in de rug geven.

Elk van de verenigingen krijgt een gelijk deel van de opbrengst, met de opdracht dit geldbedrag te besteden aan activiteiten die zich richten op de jeugd. De vereniging kan zelf bepalen welke activiteiten dat zijn. Voor de Lionsclub is het van belang dat de verbinding tussen jonge mensen en de verenigingen erdoor wordt onderhouden en/of versterkt. De Lions vragen de verenigingen om hen na een half jaar te rapporteren wat ze met het geld hebben gedaan.

Om tot een voor de verenigingen aansprekend bedrag te komen hebben zij uw hulp hard nodig. Ze zoeken een aantal sponsoren om voor een bedrag van € 250,00 ondersteuning te geven aan het goede doel. Op de avond van het Sjektakel worden de sponsoren van harte uitgenodigd om tussen 19.00 en 20.00 onder het genot van een hapje en ’n drankje met elkaar en met de organiserende Lionsclub op het VIP-podium kennis te maken.

Uiteraard is iedereen van harte uitgenodigd om de gehele avond te genieten van de oer- Hollandse sfeer op het gezellige pleintje in Oud Geleen! De toegang is gratis; de muziek begint om 20.00 uur, het pleintje ligt aan de Peschstraat in Oud Geleen.

Gerelateerd nieuws