In Memoriam: Jacques Leenen

Afgelopen maandag, 25 januari 2016 is ons ere-lid dhr. Jacques Leenen op 93 jarige leeftijd overleden. Sinds 1950 is hij lid geweest van onze vereniging en heeft hij met verve de dikke trom en bekkens bespeeld. Voor zijn inzet als lid van de vereniging is hij na zijn periode als spelend-lid benoemd tot ere-lid. 

De huidige leden kennen hem als een betrokken ere-lid, iemand die nog altijd veel binding had met de muziek en de harmonie. Recent had hij nog de wens uitgesproken om het 150 jarig jubileum in september te kunnen meemaken. Helaas was hem dat niet gegund.

Jac is 66 jaar lid geweest van onze vereniging. Er zijn maar zelden leden die dit evenaren. Hij zal in gedachten blijven als een bijzonder verenigingsmens.

Komende zaterdag zal de uitvaartdienst plaatsvinden. De harmonie zal deze uitvaart opluisteren en zo de laatste eer bewijzen.

We wensen zijn familie en bekenden veel sterkte toe.

Gerelateerd nieuws