In memorial: Jo Steskens

Helaas bereikte ons het nieuws dat ons oud-lid en oud-tambourmaître Jo Steskens is overleden. Jo is lid geweest van 1998 tot 2014 van de drumband en heeft zich als tamboer-maître en als bestuurslid ingezet voor de vereniging. In de tijd dat Jo lid was bij de drumband werd er veelvuldig deelgenomen aan drumbandfestivals en is er in 2009 ook deelgenomen aan een concours. Een hoogtepunt was de Queensparade in 2007 waar een unieke show werd neergezet in Beek en waar Jo een belangrijke rol heeft gehad in de voorbereidingen.

We herinneren Jo als een betrokken lid, die altijd betrokken was bij het begeleiden van de jeugdleden die op solistenconcours gingen. Naast muzikale inbreng zorgde Jo ook voor mentale support samen met zijn vrouw Anita.

We wensen de familie van Jo veel sterkte toe.

Gerelateerd nieuws