Donateursactie

Jaarlijks houdt de vereniging een donateursactie in de wijken Oud-Geleen (mei/juni) en Kluis (sep). Sinds 2011 doen we dit door spelend door de straten te trekken. Zo fleuren we uw buurt op tijdens deze zomeravonden. Dit is zeer positief ontvangen door de bewoners van de wijken, waardoor de leden hebben besloten dit ieder jaar op deze manier te willen uitvoeren. Vaak wordt er eerst een ronde muziek gemaakt waarna de leden de instrumenten neerleggen om langs de deur te gaan.

Enkele dagen voordat de harmonie bij u langskomt ontvangt u een aankondiging in uw brievenbus. De harmonie start om 18.30 uur en verdeelt de wijk in drie delen. Indien het regent zal er wel worden gecollecteerd, maar is het helaas niet mogelijk om spelend door de straten te marcheren.

Inzamelen voor de jeugdopleiding

Een vereniging van ons formaat heeft behoorlijke kosten. Niet alleen de huur van onze ruimte, tarieven van dirigenten en instructeurs en uiteraard de aanschaf en onderhoud van onze instrumenten en uniformen. De reguliere inkomsten dekken normaliter onze vaste kosten, maar wij willen meer betekenen voor de gemeenschap en projecten kosten geld.

Dit jaar willen we graag uw bijdrage vragen voor de opleiding van de nieuwe leden en jeugdleden. Ook dit jaar organiseren we weer muziekprojecten op de basisscholen. Het eerste project op BS de Driesprong is al afgerond en het tweede project loopt momenteel. Op deze manier interesseren we jonge mensen voor de mooiste hobby die er is, en helpen we mee aan hun ontwikkeling. Uw steun kan hieraan een bijdrage leveren.

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!