Donateursactie

Jaarlijks houdt de vereniging een donateursactie in de wijken Oud-Geleen (mei/juni) en Kluis (sep). Sinds enkele jaren doen we dit door spelend door de straten te trekken. Zo fleuren we uw buurt op tijdens deze zomeravonden. We hebben in 2011 voor het eerst spelend door de straten gemarcheerd, terwijl collectanten bij u aanbelden. Dit is zeer positief ontvangen door de bewoners van de wijken, waardoor de leden hebben besloten dit ieder jaar op deze manier te willen uitvoeren. Vaak wordt er eerst een ronde muziek gemaakt waarna de leden de instrumenten neerleggen om langs de deur te gaan.

Enkele dagen voordat de harmonie bij u langskomt ontvangt u een aankondiging in uw brievenbus. De harmonie start om 18.30 uur en verdeelt de wijk in drie delen. Indien het regent zal er wel worden gecollecteerd, maar is het helaas niet mogelijk om spelend door de straten te marcheren.

Inzamelen voor de jeugdopleiding

Vorig jaar hebben we uw bijdrage gevraagd voor nieuwe instrumenten, zodat we nieuwe leden van een goed instrument kunnen voorzien.

Dit jaar willen we graag uw bijdrage vragen voor de opleiding van de nieuwe leden en jeugdleden. Een muziekopleiding kost veel geld, waardoor het lastig is om dit kostendekkend te krijgen door middel van contributie en subsidie. Toch willen we kwalitatief goede opleidingen aanbieden. Met uw steun is dit mogelijk en kunnen we onze kwaliteit verhogen en muziekonderwijs in uw wijk betaalbaar houden! Tevens organiseren we ook dit jaar weer muziekprojecten op de basisscholen!

Alvast hartelijk bedankt voor uw steun!