Ook dit jaar weer zomerconcerten voor de buurt!

In navolging van het succes van afgelopen jaren zal de harmonie ook dit jaar weer twee zomerconcerten geven in de Kluis en Oud-Geleen. Deze gratis toegankelijke concerten zijn als dank voor de steun van de gemeenschap.

Zeker in het jubileumjaar vraagt de vereniging veel steun van de gemeenschap. Mede voor het realiseren van de nieuwe uniformen, welke tijdens het promsconcert op 15 oktober worden gepresenteerd, is extra geld nodig dit jaar. We hopen dan ook tijdens de donateursactie weer te mogen rekenen op de gulle giften van de buurt.

Als dank voor deze gulle giften en alle andere steun, geeft de harmonie al enkele jaren twee gratis toegankelijke buitenconcerten. Deze concerten vinden plaats op een centrale lokatie in de buurten Kluis en Oud-Geleen en dienen tevens als afsluiting van het seizoen.

De concerten zijn dit jaar op de volgende data:

KLUIS
vrijdag 24 juni om 20.00 uur


OUD-GELEEN
vrijdag 1 juli om 20.00 uur

Schrijf deze data alvast in uw agenda en hopelijk tot ziens tijdens deze concerten!

Related Files

Gerelateerd nieuws