Donateursactie met muziek op straat wordt herhaald

De donateursactie was vorig jaar een groot succes! We hebben enorm veel geld binnengehaald en het was zo’n succes dat het zelfde concept door Harmonie St. Augustinus én de schutterij wordt gekopieerd!

Uiteraard gaan we zelf ook dit succes herhalen. Vanwege het extreem drukke programma in juni wordt de donateursactie van Oud-Geleen verplaatst naar mei. We willen dit maal drie dagen uittrekken voor de donateursactie en dan in 1,5 week deze dagen (op verschillende weekdagen) inplannen. Voor Oud-Geleen worden dit:

maandag 21 mei
donderdag 24 mei
woensdag 30 mei

En voor de Kluis worden de data:

maandag 27 augustus
donderdag 30 augustus
woensdag 5 september

We hopen dat eenieder deze dagen kan vrijhouden. Er wordt sowieso verwacht dat iedereen per wijk minimaal 2 van de 3 dagen meeloopt. Samen kunnen we weer het succes van vorig jaar herhalen, wat onze begroting een boost geeft en hiermee ook leuke nieuwe mogelijkheden beschikbaar worden!

Gerelateerd nieuws