Vervolg voor leerlingen Driesprong van start

Afgelopen schooljaar hebben we op BS de Driesprong het MusicKids project maar deels kunnen uitvoeren. Omdat we toch de gelegenheid willen geven aan de betreffende leerlingen om het project af te ronden, ontvangen zij binnenkort onderstaande informatie.

Vorig schooljaar heb je enkele lessen kunnen volgen van het MusicKids project op school. Je hebt in de basis geleerd hoe een klarinet of trompet bespeeld moet worden en de docenten Julia en Xavier waren erg enthousiast over de voortgang van de groep! Helaas hebben we vanwege de lockdown het project moeten stoppen en is er gezien de beschikbare lestijd geen ruimte meer geweest om het project dit jaar onder schooltijd af te ronden.

Omdat het zonde is om alle talent en enthousiasme verloren te laten gaan, hebben we bij de harmonie nagedacht over een vervolg op het MusicKids project. We willen dan ook aanbieden om het project verder af te maken, maar dan buiten schooltijd. Middels enkele groepslessen, gegeven door Julia, kun je je verder ontwikkelen op trompet of klarinet.

De indeling van deze groep(en) is afhankelijk van het aantal personen dat deelneemt. We willen daarom nu graag inventariseren wie er interesse heeft in een vervolgtraject en zullen binnen die groep dan afstemmen op welke momenten deze lessen zullen plaatsvinden. Het vervolg van het MusicKids project zal nog worden bekostigd uit de subsidie en inbreng van de harmonie en school voor het originele project, waardoor er geen eigen bijdrage is.

Heb je interesse om verder te gaan met het maken van muziek en wil je het MusicKids project graag afronden of wil je wellicht gewoon zelf muziekles krijgen op een instrument, dan vul je gegevens in op http://harmoniegeleen.nl/musickids of neem contact op. We nemen dan zo snel mogelijk contact op om de groep in te plannen.

Gerelateerd nieuws