Nieuw bestuurslid gekozen tijdens ledenvergadering

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van vrijdag 9 maart jongstleden, is Cor Willems gekozen tot bestuurslid van onze vereniging.

Cor is al een tijdje aanwezig tijdens de vergaderingen van het bestuur om gevoel te krijgen bij de vereniging. Sinds kort is hij met pensioen gegaan en nu gaat hij een gedeelte van zijn vrije tijd besteden bij de harmonie. Met als speerpunt ledenwerving is hij vanaf nu actief in het bestuur, maar ook op andere vlakken zal hij zijn steentje bijdragen. Momenteel is hij al bezig met de organisatie van de RieGelRans-dag en neemt hij deel aan de commissie Ledenwerving.

Als oud-lid van de harmonie kent Cor de vereniging. Hij heeft heel kort bij ons les gehad op tuba en speelt nu nog steeds in een ‘zaate hermenie’. Affiniteit met muziek is er dus zeker.

Cor, van harte gefeliciteerd en veel succes met je taken de komende tijd!

Gerelateerd nieuws