Wisseling secretariaat

Afgelopen zondag 10 april heeft de algemene ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens deze vergadering was bestuurslid en secretaris Tom Kleijkers aftredend. Tom heeft al enkele jaren geleden aangegeven het secretariaat na 15 jaar te willen overdragen om zo weer ruimte te geven voor nieuwe inzichten.

Door de corona-periode is de overdracht wat uitgesteld, maar afgelopen vergadering is het stokje overgegeven aan Eloy Salden. Eloy is al enkele jaren bestuurslid binnen de vereniging en uiteraard als spelend lid bij zowel de drumband als op trombone bij het harmonieorkest bekend met de organisatie. Het bestuur heeft dan ook het volle vertrouwen in de nieuwe secretaris!

Omdat Tom aftredend was en hij heeft aangegeven om wel nog een periode in het bestuur te willen deelnemen, is er een stemronde geweest voor een nieuwe bestuurstermijn. Hier sprak de vereniging de waardering uit voor de afgelopen jaren door unaniem voor te stemmen voor een nieuwe periode.

Gerelateerd nieuws

Jubilarissen gehuldigd

Afgelopen ledenvergadering waren er weer 3 jubilarissen die allemaal 12,5 jaar lid zijn van onze vereniging. De jubilarissen werden door de voorzitter onderscheiden met het

Lees meer »