Muziekles BS de Driesprong

Al verschillende jaren organiseert de harmonie in samenwerking met Stichting In Uitvoering muziek projecten op basisschool de Driesprong in Geleen. Deze projecten worden ook wel het MusicKids project genoemd. 

Daar waar jongeren vroeger vaak door familietradities werden verbonden aan een muziekvereniging, is dit in de huidige maatschappij met zijn vele keuzemogelijkheden, minder vanzelfsprekend. Om toch kinderen op jonge leeftijd al te stimuleren om muziek te gaan maken organiseerde Harmonie St. Cecilia al jaren blokfluitlessen op de basisscholen in “onze wijken” (Oud- Geleen en Kluis) en bezoeken wij de school om leerlingen enthousiast te maken voor het volgen van muziekles. We merkten de afgelopen jaren echter dat blokfluitles niet “hip” gevonden werd en zijn op zoek gegaan naar andere manieren om blaasmuziek te promoten.

Vanuit de provincie werd er de afgelopen jaren subsidie verstrekt voor het project DOOR, het zogenaamde “Masterplan Muziekonderwijs Limburg”. Dit project biedt een lespakket voor de basisschool, waarbij een grotere groep leerlingen op een laagdrempelige wijze kennis maken met het bespelen van een blaasinstrument. Dit project zijn wij gestart in de vorm van MusicKids op BS de Driesprong.

Als vereniging hebben we een grote investering gedaan door alle benodigde instrumentarium, bestaande uit 12 klarinetten en 12 trompetten, bladmuziek en pupitres (muziekstandaarden) aan te schaffen. De uitvoering van het project hebben we uit handen gegeven aan Stichting In Uitvoering. Zij zorgen voor gediplomeerde docenten die de lessen op school geven en de organisatie hiervan. Gedurende 14 weken hebben de leerlingen van groep 6 van BS de Driesprong een uur les gehad op klarinet of trompet. In totaal zijn dit ruim 45 leerlingen, verdeeld in twee groepen.

Met het opzetten van blazersklassen op basisscholen bereiken we een grote groep jeugd. In nauw overleg met de school krijgen zij onder schooltijd over een langere periode les in muziekbeoefening.

We prikkelen de leerlingen in deze eerste periode van het project, leren ze dat een instrument in een groep bespelen leuk is. Tijdens het slotoptreden presenteren de kinderen dit aan ouders/buurt en laten ze zien hoe snel je de basisbeginselen van muziek maken kunt leren.

Vanaf 2021 naschools

Afgelopen jaren hebben we het MusicKids project op school mogen uitvoeren als onderdeel van het lesprogramma. Door tijdsgebrek is dit vanaf 2021 niet meer mogelijk. We zullen daarom de muziekprojecten naschools aanbieden om de leerlingen toch de mogelijkheid te blijven geven om deze basis voor de muziek te leren.